logo-fundacja-400x230.png

LubieFotografie a Społecznie Wrażliwi

LubieFotografie.pl jest projektem edukacyjnym Fundacji Społecznie Wrażliwi. Jego celem jest zapewnienie fundacji środków na realizację celi statutowych.